eng pl

2013 Kwiecień 02

Dopłaty do energii wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ile można zarobić?

European Wind Energy Association w swoim najnowszym raporcie poświęconym rynkom energii wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawia i porównuje poziomy przychodów, na jakie mogą liczyć deweloperzy farm wiatrowych w krajach naszego regionu. Na koniec 2011 roku Polska posiadała 1,6 GW farm wiatrowych (obecnie to już ponad 2 GW). Drugim największym rynkiem wiatrowym w regionie CEE była […]

URE podał średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2012

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, poinformował, że w 2012 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 201,36 zł/MWh. Źródło: ure.gov.pl