Internetowy potantat przejął firmę Makani Power pracującą nad latającą elektrownią wiatrową. Google jest zaangażowany finansowo w prace nad Makani Power już od kilku lat, a teraz zdecydował się na przejęcie firmy Makani Power, co może świadczyć o tym, że prace nad latającą elektrownią wiatrową idą w dobrym kierunku, a wyniki dotychczasowych testów są obiecujące. Firmę […]