Sejm powołał w piątek komisję nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców energetycznych. Będzie rozpatrywać projekty ustaw z zakresu polityki energetycznej państwa. Za powołaniem komisji opowiedziało się 420 posłów, dwóch było przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z uchwałą w sprawie powołania nowej komisji do zakresu jej działania należy rozpatrzenie projektów ustaw z zakresu […]