Conerga jest spółką Grupy Metal Expert, której zadaniem jest realizacja projektów z obszaru energetyki odnawialnej oraz z dziedziny najnowszych technologii w energetyce. Zajmujemy się projektami elektrowni wiatrowych, biogazowi i fotowoltaiki.

Powiązanie ze spółką Metal Expert, współpracującą z międzynarodowym koncernem Alstom Power, pozwala nam na stabilny fundament działalności i korzystanie z wieloletnich doświadczeń nabytych przez specjalistów z największego polskiego centrum przemysłu energetycznego.

Oferujemy kompleksowe wykonywanie projektów w dziedzinie energetyki odnawialnej oraz świadczenie usług doradczych, przeprowadzanie analiz ekonomicznych, technicznych oraz finansowych.

Wspieramy zielone trendy w energetyce

Odnawialne źródła energii stały się jedną z najszybciej rosnących gałęzi rynku energetycznego ostatnich lat. Projekty osadzone w obszarze energetyki wiatrowej są jednymi z najbardziej interesujących dla inwestorów, ponieważ charakteryzują się relatywnie krótkim czasem przygotowania i ponadprzeciętną stopą zwrotu kapitału.

Wizja
Towarzyszy nam grupa inżynierów i specjalistów, którzy projektują, wdrażają i dostarczają na rynek nowe rozwiązania dla energetyki. Promując i rozwijając innowacyjne technologie dla energetyki, inwestujemy we wspólną przyszłość energetyczną naszego kraju. Wierzymy, że tak samo, jak w ubiegłych dekadach świat komputery i Internet zrewolucjonizowały naszą rzeczywistość, tak w najbliższych latach to nowe technologie energetyczne staną u podstaw rewolucji gospodarki światowej. Chcemy brać w tej przemianie aktywny udział, tworząc nowe źródła energii, które poprowadzą nas w kierunku przyszłości – Elektrownie przyszłości.

Poznaj nas lepiej:

Nasz zespół | Zarząd | Model biznesowy