Dzięki grupie Metal Expert posiadamy stabilny fundament działalności i cieszymy się silnym związkiem z rynkiem energetycznym. Dysponując kadrą posiadającą szerokie doświadczenie w tej branży wiemy jednak, że sam know-how nie wystarczy do zakończenia realizacji sukcesem. Finalizacja projektu inwestycyjnego w branży energetyki odnawialnej niesie za sobą wymierne korzyści, jednak nie jest pozbawiona szeregu zagrożeń, których trafne diagnoza pozwala ukończyć inwestycję w zakładanym czasie i przy zachowaniu jej pożądanych parametrów.

Dobre relacje z lokalną społecznością.
W naszej pracy przywiązujemy szczególną wagę do komunikacji z lokalną społecznością. Nasi menedżerowie są w stałym kontakcie z mieszkańcami i władzami lokalnymi, nawiązując dobre i stabilne relacje, które pozwalają na płynny przebieg procedur inwestycyjnych. Dbamy o to, aby nasze działania przebiegały w atmosferze wzajemnej przychylności i akceptacji środowisk lokalnych.

Efektywność poparta szeregiem procedur.
Kluczem do skutecznej realizacji projektów jest nie tylko szeroka wiedza branżowa, ale i odpowiednia strategia zarządzania projektem, dzięki której inwestycja przebiega bez zakłóceń. Przyjęcie odpowiednich mechanizmów kontroli ryzyka, które umożliwiają wstrzymanie procesu inwestowania w chwili, gdy jego poziom będzie zbyt wysoki (stoploss).

Hedging ryzyka w projekcie.
Umiemy zarządzać ryzykiem w projekcie poprzez podejmowanie odpowiednich działań, które prowadzą do wyeliminowania go, ograniczenia jego rozmiaru do akceptowanego poziomu lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji inwestycji. Posiadamy strategię kompensowania strat wynikających ze wstrzymania inwestycji, którą chętnie przestawimy w rozmowie.