Włodzimierz Ehrenhalt – Prezes Zarządu Conerga

Z wykształcenia architekt, absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami w różnych sektorach i na różnych etapach rozwoju.

Od ponad 10 lat zajmuje się procesami inwestycyjnymi, głównie w zakresie zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Przez ostatnie lata stale związany z inwestycjami w obszarze energetyki odnawialnej.

W latach 2007-2010 Dyrektor Generalny „FINADVICE Polska”, szwajcarsko-austriackiej firmy doradczej w branży energetycznej , związanej z Energie AG Austria. Odpowiadał za rozwój projektów elektrowni wiatrowych i osobiście prowadził sześć inwestycji o łącznej mocy około 500 MW.

Doradca Zarządu francuskiej spółki GB Corporation, jednego z bardziej znaczących developerów farm wiatrowych w Polsce, odpowiedzialny za rozwój projektów, w szczególności w kontekście nadzoru nad zmianami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Wśród licznych osiągnięć zawodowych wymienić można między innymi Medal Europejski Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (1998) i Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu (2001). Jest aktywnym członkiem organizacji związanych z energetyką odnawialną  – m.in. jako wiceprezes Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej, członek Komitetu Sterującego Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, a także członek Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Lewiatan i członek konwentu Business Centre Club.

Piastując stanowisko Prezesa Zarządu spółki, dąży do intensywnego rozwoju działalności Conerga zarówno w obszarze energetyki wiatrowej, jak również w pozostałych sektorach energetyki odnawialnej, takich jak biogaz czy panele słoneczne.


Dariusz Kamiński – założyciel i Członek Zarządu Conerga, Prezes Zarządu Metal Expert

Inżynier elektryk o specjalizacji w energetyce, absolwent Politechniki Warszawskiej. Absolwent Warsaw–Illinois MBA, programu opracowanego i realizowanego wspólnie przez amerykański Uniwersytet Illinois at Urbana-Champaign i Uniwersytet Warszawski.

Swoje szerokie doświadczenie w zarządzaniu zdobył między innymi piastując stanowiska prezesa ABB Industrial Components Ltd, dyrektora zarządzającego CII Group Polska Sp. z o.o, czy też dyrektora zarządzający i prezesa Elektrim Motor S.A., gdzie w był odpowiedzialny za restrukturyzację spółki zatrudniającej 2300 pracowników.

Od lat aktywnie działa w branży energetycznej – założyciel i prezes spółki Metal Expert, specjalizującej się w kompleksowej produkcji i usługach dla przemysłu energetycznego. Z uwagi na bliską współpracę z ALSTOM Power, przedsiębiorstwo zaangażowane jest w większość remontów i modernizacji krajowych bloków energetycznych, jak również w produkcję dla europejskich elektrowni konwencjonalnych.

Jego wiedza i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej działalności na polskim rynku energetyki tworzą jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych spółki Conerga.