eng pl

Zespół

Łączy nas wspólna wizja
Wypracowaną pozycję zawdzięczamy ekipie sprawdzonych menedżerów. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, zdobyte w różnych gałęziach sektora energetycznego, sprawia iż konsekwentnie i z powodzeniem osiągamy wyznaczone cele. Nieprzypadkowe grono współpracowników oraz staranny dobór podwykonawców pozwalają nam stworzyć wyjątkowy zespół łączący zainteresowania z pracą zawodową.

Specjaliści w branży projektów wiatrowych
Dysponujemy zespołem, który zrealizował już wiele tego rodzaju projektów na rynku, a więc jesteśmy świadomi zarówno korzyści, jak i zagrożeń pojawiających się na etapie procesu inwestycyjnego. Dzięki tej wiedzy możemy zaoferować naszym partnerom przejrzysty obraz inwestycji i umiejętne metody zarządzania projektami. Jedną z naszych kluczowych przewag konkurencyjnych jest kapitał ludzki i szeroko rozumiana, długoletnia przynależność do rynku energetycznego.

Nie tylko energetyka wiatrowa
Jako grupa realizujemy projekty związane nie tylko z energetyką wiatrową. Uważnie przyglądamy się zmianom na światowym rynku energetycznym i analizujemy potrzeby energetyczne kraju, które inspirują nas do tworzenia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań produktowych. Opracowujemy innowacje, które zyskują zaufanie i wsparcie jednostek finansujących. Wskaźnikiem naszej efektywności i wiarygodności w tym zakresie są otrzymane dotacje z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, np. w konkursach na „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.