Poniżej znajdują sie ogłoszenia o zmianie statutu funduszu.