eng pl

Dopłaty do energii wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ile można zarobić?

European Wind Energy Association w swoim najnowszym raporcie poświęconym rynkom energii wiatrowej w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawia i porównuje poziomy przychodów, na jakie mogą liczyć deweloperzy farm wiatrowych w krajach naszego regionu.

Na koniec 2011 roku Polska posiadała 1,6 GW farm wiatrowych (obecnie to już ponad 2 GW). Drugim największym rynkiem wiatrowym w regionie CEE była Rumunia z potencjałem wynoszącym na koniec 2011 r. 921 MW, który w ubiegłym roku zwiększył się znacząco po uruchomieniu największej w Europie farmy wiatrowej o mocy 600 MW przez czeski CEZ. Oba kraje posiadają łącznie ponad 50-procentowy udział w rynku wiatrowym Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska i Rumunia są także jedynymi krajami regionu CEE, w którym deweloperzy farm wiatrowych są wspierani dopłatami w postaci zielonych certyfikatów. W Rumunii operatorom farm wiatrowych przysługują dwa zielone certyfikaty, przy czym rynkowa wartość certyfikatu nie może spaść poniżej kwoty około 28 €/MWh i nie może przekroczyć ok. 58 €/MWh.

W pozostałych krajach CEE, które wspierają rozwój energetyki wiatrowej, przeważają systemy taryf gwarantowanych. EWEA podaje przykłady Bułgarii, gdzie przez 12 lat operatorzy farm wiatrowych otrzymują taryfę, której wysokość wynosi – w zależności od pory produkcji energii – od 67 €/MWh do 76 €/MWh.

Z kolei w Chorwacji obowiązuje – stała przez 14 lat – taryfa na poziomie ok. 95 €/MWh, a w sąsiadującej z nią Słowenii taryfa wynosi dla projektów o mocy do 5 MW – 95 €/MWh, 50 €/MWh dla farm o mocy do 10 MW i 38,7 €/MWh dla farm o mocy powyżej 10 MW – i jest gwarantowana przez 15 lat. Podobnie jak w Słowenii, stała taryfa obowiązuje przez 15 lat także na Słowacji, w której jej wartość dla operatorów farm wiatrowych wynosi około 72 €/MWh. Na Ukrainie tymczasem taryfa obowiązywać ma do roku 2030 i wynosi obecnie ok. 55 €/MWh, przy czym ta stawka w zależności od wielkości projektu jest mnożona przez współczynnik od 1,2 do 2,1.

Źródło: Portal gramwzielone.pl