Biznes odpowiedzialny, certyfikowany i zrównoważony
W koncepcję istnienia naszej grupy wpisane jest utrzymanie najwyższych standardów jakościowych. Zakłady produkcyjne Metal Expert posiadają certyfikacje ISO 9001 oraz proekologiczne ISO 14001 (Zarządzanie Środowiskowe). Systematycznie rozwijamy również ideę odpowiedzialnego biznesu w naszej spółce, podejmując działania na rzecz wsparcia społeczności lokalnych.

Wszystkie powyższe działania mają na celu stworzenie zdywersyfikowanego portfolio produktów i usług dla rynku wytwarzania energii – zarówno w energetyce zawodowej, jak i w obszarach mikrogeneracji. W naszą strategię wpisujemy ogólnoświatowe trendy i tendencje w zamianach w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.