Poniżej znajduje się aktualna karta funduszu Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych. Karta jest aktualizowana kwartalnie i zawiera podstawowe informacje dotyczące funduszu jak i wyniki historyczne.

Karta funduszu

Źródło: www.ideatfi.pl