Poniżej znajdują się komentarze do wyników inwestycyjnych Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych.

Komentarz do wyników za IV kwartał 2012 r.

Komentarz do wyników za III kwartał 2012 r.

Komentarz do wyników za II kwartał 2012 r.

Źródło: www.ideatfi.pl/