eng pl

Kulczyk Investments zwiększył udziały w PEP

Spółka Mansa, należąca do Kulczyk Investments, zwiększyła stan posiadania akcji Polish Energy Partners (PEP) do 60,51 proc. W najbliższym czasie KI nie zamierza zwiększać stanu posiadania w PEP.

Przed transakcją, Mansa posiadała 57,76 proc. akcji PEP.
Kulczyk Investments zapowiada, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w akcjonariacie PEP w okresie kolejnych 12 miesięcy, ale nie wyklucza takiej możliwości w pewnych okolicznościach, w szczególności w przypadku korzystnego kształtowania się cen akcji PEP na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kilka dni wcześniej Pioneer Pekao Investment Management (PPIM) poinformował, że sprzedał znaczący pakiet akcji PEP. PPIM posiadał 5,01 proc. akcji PEP a po sprzedaży posiada 3,53 proc.