eng pl

Mała wielka zmiana dla umów przyłączeniowych

W projekcie tzw. małego trójpaku energetycznego znalazł się przepis nakazujący wprowadzenie do istniejących umów przyłączeniowych harmonogramów przyłączenia i przewidujący, że jeśli tak się nie stanie to każda ze stron będzie mogła od umowy odstąpić.

W projekcie tzw. małego trójpaku energetycznego (druk sejmowy nr 946) znalazły się przepisy mówiące, że operatorzy w wydawanych warunkach przyłączenia będą musieli określać przewidywany harmonogram przyłączania OZE oraz iż umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać harmonogram przyłączenia.

– Zdaje się, że nie jest to super istotna zmiana, bo już teraz wiedzieliśmy kiedy nastąpi przyłączenie, wiedzieliśmy mniej więcej jakie prace na sieci muszą być wykonane. To co się zmienia to jest to , że będziemy wiedzieli po prostu jak te prace będą przebiegały w czasie. (…) W pierwszej chwili będą państwo na pewno zadowoleni, że tak zmiana się pojawiła i też takie było moje pierwsze wrażenie. Dopóki nie doczytałem do końca projektu małego trójpaku, bo na ostatniej, czy przedostatniej stronie pojawił się przepis przejściowy, który mówi, że wszystkie już zawarte umowy przyłączeniowe, które nie zostały jeszcze zrealizowane muszą być dostosowane do tego nowego przepisu, czyli musimy wprowadzić do nich harmonogram przyłączenia – wyjaśniał Paweł Puacz, radca prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy, podczas kongresu Green Power 2013.

Ten zaproponowany przepis mówi, że do umów o przyłączenie do sieci zawartych przed dniem wejścia w życie małego trójpaku , na podstawie których nie zrealizowano przyłączenia do sieci do dnia wejścia w życie ustawy, należy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzić te harmonogramy przyłączenia. Na tym wszakże nie koniec, bo mowa tam także, że w przypadku niedostosowania umów do nowych wymagań , każdej ze stron w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

– Dla przykładu jeśli mały trójpak wejdzie w życie z końcem maja tego roku będziemy mieli czas do końca listopada na dostosowanie naszych umów przyłączeniowych, które już mamy, do nowych wymogów. Mamy sześć miesięcy, żeby do tych umów dopisać, oczywiście za zgodą drugiej strony, harmonogram przyłączenia. A co będzie jeśli tego nie zrobimy z jakiegokolwiek powodu? Wtedy każda ze stron, czyli zarówno inwestor, który ma zawartą umowę jak również operator ma prawo od tej umowy odstąpić. Mam wrażenie, że jest to nie do końca przemyślane rozwiązanie (…) Jeśli z jakichkolwiek powodów – zapomnimy, nie zdążymy, nie będziemy mogli zmienić umowy, czyli podpisać w ciągu 6 miesięcy aneksu uzgodnionego przez obie strony wprowadzającego do umowy harmonogram przyłączenia, następnego dnia umowa może zniknąć, druga strona może od niej odstąpić bez żadnych konsekwencji prawnych. Operator, przy jakimś makiawelistycznym scenariuszu, jeśli przeczeka nas odpowiednio długo ,upłynie 6 miesięcy, tydzień później może od umowy odstąpić i nic z tym fantem nie zrobimy. Umowa po prostu przestaje obowiązywać strony i tej umowy nie mamy. To dotyczy wszystkich już zawartych umów – wyjaśniał Paweł Puacz.

Źródło: Portal wnp.pl