eng pl

Mały trójpak podpisany przez prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wprowadza ona m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych.

Podpisana ustawa jest krokiem w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz wsparciem dla rozwoju energetyki prosumenckiej.

– Wejście w życie małego trójpaku zmienia Ustawę Prawo Energetyczne i powoduje konieczność dostosowania obowiązujących umów zakupu energii elektrycznej do nowych zapisów, czyli uwzględnienia prawa odbiorców energochłonnych do samodzielnego zakupu i umarzania świadectw pochodzenia – powiedział w rozmowie z Portalem wnp.pl Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Jak poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta, ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii.

„Niezbędne jest też przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii” – czytamy w komunikacie.

Na przełomowe znaczenie małego trójpaku dla rozwoju rynku energii zwraca uwagę w rozmowie z Portalem wnp.pl Ireneusz Łazor, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

– Wejście w życie tzw. małego trójpaku energetycznego to długo oczekiwane przez TGE otwarcie nowej ery. Walczymy o te rozwiązania od lipca ubiegłego roku. Po ich przyjęciu będziemy mogli zacząć działać na zbliżonych warunkach do innych europejskich giełd energii. Przede wszystkim rozpoczniemy proces tworzenia finansowego rynku energii elektrycznej oraz zwiększymy możliwości rozwoju rynku gazu ze zmienioną strukturą uczestników tego rynku. Mały trójpak da zainteresowanym podmiotom wybór – będą mogły uczestniczyć w nim przez dom maklerski albo bezpośrednio – zaznaczył Łazor.

Kancelaria Prezydenta stwierdziła w dzisiejszym komunikacie, że konieczne są dalsze działania na rzecz spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, dlatego też kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem energetycznym jest kluczowa.

Źródło: Portal wnp.pl