eng pl

Prezes URE ogłosił zwaloryzowaną jednostkową opłatę zastępczą na rok 2013

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 3/2013

Prezes URE, działając na podstawie art. 9 a ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, informuje, iż obowiązująca w 2013 r. jednostkowa opłata zastępcza oznaczona symbolem Ozj, o której mowa w art. 9a ust. 2 w/w ustawy, po jej waloryzacji wynosi 297,35 zł.

Źródło: Portal ure.gov.pl