eng pl

URE podał średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2012

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, poinformował, że w 2012 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 201,36 zł/MWh.

Źródło: ure.gov.pl